Vítejte na našich stránkách!

Aktuálně ze školy

NEJAKTUÁLNĚJŠÍ INFORMACE K OŠETŘOVNÉMU

 

„S ohledem na uzavření prvních stupňů základních škol v ČR dne 14. 10. 2020, budou moci rodiče dětí mladších 10 let žádat o ošetřovné z důvodu uzavření školy. Momentálně však není ukončen legislativní proces zákona, který upravuje podmínky poskytování ošetřovného při současné epidemii, v tomto týdnu ho bude ve zrychleném režimu projednávat Poslanecká sněmovna.
Z tohoto důvodu žádáme rodiče, aby prozatím s řešením žádosti o ošetřovné vyčkali, než bude legislativní proces dokončen. Na webových stránkách ČSSZ pak bude obratem zveřejněn nový formulář žádosti o ošetřovné, který rodič vyplní a předá svému zaměstnavateli. Není třeba se bát, že by Vám nárok na ošetřovné propadnul.
V tuto chvíli tedy rodiče, kteří zůstali s dětmi doma, musí pouze o této skutečnosti informovat svého zaměstnavatele.“

Více viz https://www.mpsv.cz/web/cz/osetrovne.

 

AKTUÁLNÍ INFORMACE K OMEZENÍ PROVOZU ŠKOL

Vážení rodiče, Vláda ČR omezuje s účinností ode dne 14. října 2020 do dne 1. listopadu 2020  provoz základních škol podle školského zákona, a to tak, že se zakazuje osobní přítomnost žáků na základním vzdělávání v základní škole, pro žáky I. a II. stupně bude platit povinnost distančního vzdělávání. Toto omezení se netýká mateřských škol.

Jelikož je distanční vzdělávání povinné, školní jídelna umožňuje odběr obědů v rámci školního stravování (za dotovanou cenu) i žákům, kteří se povinně vzdělávají distančním způsobem. 

OBĚD JE MOŽNÝ VYDAT POUZE DO JÍDLONOSIČŮ, KTERÉ JE NUTNÉ DODAT KE VSTUPU DO ŠKOLNÍ JÍDELNY DO 8. 15 HODIN A OZNAČIT JE JMÉNEM, PŘÍJMENÍM A TŘÍDOU.

Obědy v jídlonosičích se budou vydávat v první chodbě u vstupu do školní jídelny v době 12. 00– 12. 15 hodin.

KDO ZÁJEM O OBĚDY NEMÁ, NA PORTÁLU STRAVA SI JE PROSÍM DO KONCE ŘÍJNA ODHLAŠTE.

VEŠKERÉ INFORMACE MÁTE K DISPOZICI U VAŠICH DĚTÍ  V PÍSEMNÉ PODOBĚ NEBO V NÍŽE UVEDENÉM ODKAZU.

Martina Brychtová, ředitelka školy

14.10. DISTANČNÍ VÝUKA.pdf 

 


Akce školy

Den jazyků na 1. stupni

12.10.2020 06:23
Žáci prvního stupně změřili své sily a v pátek předvedli své znalosti a dovednosti z anglického jazyka ve velké školní tělocvičně. Žáčci první třídy ukázali, jak umí pozdravit, představit sebe i členy své rodiny. Druháci a třeťáci uměji pojmenovat zvířata v zoo, části oblečení a vše používat...

Příprava na distanční výuku

08.10.2020 21:11
Celý druhý říjnový týden se na druhém stupni nesl v duchu přípravy na distanční vzdělávání. Jak se dnes ukázalo, byla to dobrá volba, protože od pondělí 12. 10. nastupují na distanční výuku dvě třídy - nejstarší žáci 8. a 9. ročníku. Všichni žáci dostali přihlašovací údaje a pokyny, jak stáhnout...

Alternátor Třebíč

07.09.2020 17:06
Na naši první letošní akci se vydali žáci 1. a 3. ročníku v pondělí 7. září. Po poněkud spletité a dlouhé cestě plné objížděk se nám podařilo dojet do Třebíče - ekotechnického centra nazvaného Alternátor. Zde jsme absovovali 2 programy. První, nazvaný Vesmír,seznámil žáky s naší planetární...

Zahájení školního roku v I. třídě

01.09.2020 20:07
Prvňáčci zahájili svůj první školní rok v doprovodu svých rodičů 1. 9. 2020. Malí žáci se chovali vzorně a tvářili se radostně. Sledovali a poslouchali p. ředitelku Mgr. Brychtovou, p. starostu Tonara, p. družinářku Smejkalovou a p. třídní učitelku Mgr. Sobotkovou. Všichni jim přáli hodně úspěchů,...