Vítejte na našich stránkách!

Aktuálně ze školy

INFORMACE PRO RODIČE ŽÁKŮ 6. - 8. ROČNÍKŮ

 

INFORMACE K NÁSTUPU ŽÁKŮ 2. STUPNĚ DO ŠKOLY

DOPIS RODIČŮM ŽÁKŮ 2. STUPNĚ.pdf

 

OD PONDĚLÍ 8. 6. MOHOU NA ZÁKLADĚ DOBROVOLNOSTI NASTOUPIT DO ŠKOLY I ZBÝVAJÍCÍ ROČNÍKY 2. STUPNĚ. PLÁNUJEME VÝUKU HLAVNÍCH PŘEDMĚTŮ VE DVOU DNECH, BUDE SE JEDNAT O DOKONČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU A ZHODNOCENÍ PRŮBĚHU DISTANČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ. V ÚTERÝ 2. 6. VŠICHNI OBDRŽÍTE PÍSEMNÉ INFORMACE PROSTŘEDNICTVÍM WEBU A TŘÍDNÍCH E-MAILŮ. Martina Brychtová, ředitelka školy

 

ROZHODNUTÍ ŘEDITELKY ŠKOLY O PŘIJETÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

ROZHODNUTÍ O PŘIJETÍ K PV.pdf

 

FORMULÁŘ ČESTNÉHO PROHLÁŠENÍ K NÁSTUPU DO ŠKOLY

čestné prohlášení.pdf

 

Vážení rodiče, posílám harmonogram uvolňování škol aktualizovaný k 30. 4. 2020. M. Brychtová, ředitelka školy

harmonogram uvolnění škol aktualizovaný k 30. 4. 2020.pdf

 

USNESENÍ VLÁDY ČR

Usnesení Vlády ČR č. 455.pdf

 
 
 

Vážení rodiče, po poradě učitelů v pondělí 16. 3. 2020 bylo rozhodnuto, že s žáky budeme komunikovat prostřednictvím nově vytvořených e-mailů každé třídy.    Martina Brychtová, ředitelka školy.                navod_k_mailům.pptx

 

 

Akce školy

V této rubrice nejsou žádné články.