Historie školy

První zmínky o škole v Borové se datují do roku 1676, jednalo se o velice jednoduchou dřevěnou stavbu. Místo ní byla v roce 1785 vystavěna škola z kamene. Na místě současném, tj. č. p. 97, byla r. 1847 otevřena nová školní budova na náměstí. Při rozsáhlém požáru v roce1886 však vyhořela, ale v rekordním čase roku 1888 byla otevřena nová, secesní budova školy. V roce 1908 byly instalovány na střechu typické, zdaleka viditelné věžní hodiny. Největší znatelný zásah zaznamenala školní budova téměř po sto letech, kdy vzhledem k nárůstu počtu žáků byla přistavěna nová funkcionalistická budova, otevřená od 1. 9. 1978. Největší rekonstrukcí a změnami prošla tato stavba v roce 2018, kdy se z ní stala právem označovaná dominanta náměstí v Havlíčkově Borové.

V současné době subjekt s názvem Základní škola a Mateřská škola Havlíčkova Borová sdružuje základní školu, mateřskou školu, školní družinu a školní jídelnu. Je úplnou základní školou pro spádové obce Oudoleň, Jitkov a Slavětín. Předností školy je klidné vesnické prostředí a menší kolektiv. Svými aktivitami škola směřuje k udržování tradic, zvyků, k ekologickému chování a k úctě k historii městyse i celé země. Učitelé, žáci i děti se navzájem dobře znají, spolupracují a život školy i obce je úzce provázán.  Žáci si ve svém volném čase vybírají z pestré škály kroužků, účastní se řady sportovních, vědomostních nebo ekologických soutěží a olympiád.

Člověk se vzdělává a učí celý život. V dnešní době je kvalitní základní vzdělání základem pro další osobnostní růst a rozvoj. Naše základní škola má kvalitní vybavení v kmenových třídách, pochlubit se můžeme též interaktivními pomůckami, dílnou, školním pozemkem pro pracovní výchovu a dvěma nově vybavenými tělocvičnami. Zřizovatel školy Městys Havlíčkova Borová staví školu mezi svoje priority.