Družební škola

                                                                                                                            adresa:

Zespół Szkół w Jerce
ul. Szkolna 5

64-010 Krzywiń

www.zsjerka.pl

 

Na začátku česko – polské spolupráce stál mistr Filip T.A.K., malíř, který se narodil v polské Wroclavi a který žije od roku 1996 v Havlíčkově Borové. A jak to všechno šlo a jde?

1. V květnu 2010 naše škola po jednáních v Polsku začala pracovat na spolupráci se ZŠ Jerka. V červenci 2010 vedení školy provedlo návštěvu v Jerce, a tak se uskutečnilo první setkání obou ředitelů. V říjnu 2010 naše škola přivítala delegaci 30 učitelů a zaměstnanců ZŠ Jerka. Výsledkem tohoto setkání byla dohoda o výměnných pobytech našich a polských žáků.

2. V květnu 2011 navštívilo školu v Jerce přibližně 20 našich zaměstnanců a 10 žáků VIII. a IX. třídy. Žáci bydleli v rodinách polských žáků, se kterými od podzimních měsíců komunikovali prostřednictvím e-mailu v německém a anglickém jazyce.

3. V květnu 2012 přijeli polští žáci a tři polští pedagogové k nám do Havlíčkovy Borové a strávili zde prodloužený víkend spojený i se společným tříhodinovým vyučováním. 

4. V květnu 2013 proběhla již čtvrtá návštěva, tentokrát vycestovalo 18 našich žáků a 5 pedagogů do polské Jerky.

5. Čas běží jako voda a rok zase uběhl takovou rychlostí, že o víkendu 16. - 18. května 2014 proběhla v pořadí již popáté vzájemná návštěva. Přivítali jsme celkem 17 polských žáků a 3 pedagogy.

6. ...a zase jsme o rok dál a jsme v květnu 2015 a 20 našich žáků navštívilo již v rámci šestého setkání školu v polské Jerce.

7. Blíží se 19. květen 2016, čtvrteční odpoledne, a my očekáváme příjezd početné výpravy z Jerky - celkem 20 žáků a 3 učitelé.

8. Osmé setkání proběhlo tentokrát až v červnu (1. - 4. 6. 2017). Do Jerky odjelo 22 žáků, tzn. že počet zájemců o vzájemná setkání se stále mírně zvyšuje. Při cestě do Jerky jsme navštívili Wroclaw, při návratu kostel v Jaworu.

9. Od 24. do 27. května 2018 prožilo 20 polských dětí nabitý program: discgolfový turnaj a ukázku softbalu, plavání ve žďárském bazénu, výrobu vázy a skleničky ve sklárně U Hrocha ve Škrdlovicích, navštívili Kutnou Horu a zážitkový areál Mirákulum u Milovic.

10. V roce 2019 se společné setkání polských a českých dětí pro oboustranný malý zájem žáků či rodičů neuskutečnilo.