Archiv článků

Rekonstrukce školy

11.07.2018 10:15
Od pondělí 25. 6. 2018 probíhá v budově školy celková rekonstrukce. V celé škole se dělá vzduchotechnika, mění se okna ve staré i nové budově, nová budova se bude zateplovat a fasáda staré budovy se bude opravovat.

Návštěva oudoleňské školy

22.06.2018 07:07
  Ve čtvrtek 21. června se žáci 2., 3. a 5. ročníku za krásného letního počasí vydali pěšky na návštěvu oudoleňské školy. Naše kroky nejdříve směřovaly do Peršíkova, kde jsme si v chládku trochu odpočinuli, a dále jsme pokračovali přes louky do Oudoleně. Po vřelém přivítání nás paní...

Pasování na čtenáře

19.06.2018 14:45
Žáci první třídy se svou třídní učitelkou, rodiči, prarodiči i mladšími sourozenci se sešli v úterý 12. června odpoledne v rodném domku KHB ke slavnostnímu Pasování na čtenáře. Předvedli tu nacvičený program a pak usedli ke stolečku, aby složili už svoji druhou čtenářskou zkoušku. Přečetli po...

Už jsem čtenář - Knížka pro prvňáčka

19.06.2018 13:50
Do projektu Krajské knihovny Vysočiny v Havlíčkově Brodě jsme naše prvňáčky přihlásili už na začátku školního roku. V průběhu února a března se žáci první třídy zúčastnili tří akcí knihovny: Cestovatelského kreslení s ilustrátorem Adolfem Dudkem, besedy s názvem K jako kamarádi a výtvarné dílničky,...

Přírodovědná soutěž

14.06.2018 06:24
  Ve středu 6. června se žáci ze 3., 4. a 5. ročníku zúčastnili přírodovědné soutěže v Horní Krupé – části Chaloupky. Dvoučlenná družstva prošla několika stanovišti -  určování nerostů, ptačích budek, poznávání rostlin, živočichů a plnění dalších praktických úkolů. V doplňkové...

Florbalový turnaj

31.05.2018 14:17
I přesto, že vládne letní počasí, nenechali jsme naši tělocvičnu zahálet a žáci, kteří se pravidelně společně scházeli každý čtvrtek na kroužku florbalu, připravili 28. května pro zájemce florbalové klání čtyř šestičlenných týmů. Celkem 19 chlapců , ale také 5 odvážných dívek od páťáků po deváťáky...

Taneční kroužek

31.05.2018 14:08
V letošním školním roce probíhal na naší škole taneční kroužek pod vedením všem již známé paní Radky Večeřové z Krucemburku. Přihlášené děti pravidelně každou středu s chutí trénovaly choreografie na  spoustu různých rytmických písniček. Vyvrcholením jejich činnosti byla Taneční...

Jerka v Borové

28.05.2018 11:35
Zaslechli jste v Borové, Oudoleni, Jitkově, Slavětíně či v Pešíkově polštinu? Žádný div, od čtvrtka 24. 5. zde pobývaly děti z polské Jerky. Bylo jich 20 a byly ubytované v rodinách. Tyto rodiny jim pak poskytovaly tzv. full service - snídaně, balíčky na cesty, večeře atd. Bez jejich péče by se...

Závěrečný program prevence ve 2. a 3. ročníku

21.05.2018 20:37
Touto třetí přednáškou spojenou s praktickým výcvikem jsme završili celoroční preventivní program ve spojených třídách. Zástupkyně Oblastního spolku ČČK s dětmi společně zopakovala a připomněla nebezpečí úrazů v domácnosti /popáleniny, opaření, pořezání, pády.../, v přírodě /koupání, skoky do vody,...

Dopravní hřiště

17.05.2018 07:00
Dne 16. května 2018 se žáci 4. ročníku vydali na dopravní hřiště v Chotěboři, aby zde po dvouměsíční přípravě získali Průkaz cyklisty. Pršelo, ale to nevadilo, protože hřiště je na zimním stadionu. Pod vedením instruktorky Besipu p. Mrštíkové žáci museli zvládnout teoretickou a praktickou část...
Záznamy: 1 - 10 ze 88
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>