VI. třída

Třídní učitelka : Mgr. Lenka Havlíková

Rozvrh hodin   29 hodin 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
Pondělí    M Čj Aj Z Hv      
Úterý Čj F Tv/Pv Tv/Pv D    
Středa Aj M Čj Ov Vv Vv    
Čtvrtek M Čj D Aj Z F    
Pátek M Čj Inf Tv Vkz    

             

Leden 2018

- 30. 1. se 5. a 6. hodinu bude konat školní kolo Veršobraní (příští týden se rozhodne, kdo z naší třídy zde bude reprezentovat šesťáky)

- 31. 1. dostanete pololetní vysvědčení

- 31. 1. zahrajeme naše CHI CHI CHI čtvrťákům a sedmákům

- v pátek 2. února užijte volného dne k odpočinku a naberte nových sil do 2. pololetí

 

Kontaktujte třídního učitele