V. třída

Třídní učitelka : Mgr. Dana Neubauerová

Rozvrh hodin   26 hodin 1. 2. 3. 4. 5. 6.
Pondělí    ČJ AJ M VL HV5,6  
Úterý ČJ M ČJ TV/PV TV/PV  
Středa M ČJ INF VV VV
Čtvrtek ČJ AJ M VL ČJ  
Pátek M ČJ AJ TV  

 

Vzkazy pro rodiče

Na TV (žáci budou rozděleni na chlapce a dívky a spojeni s 6. a 7.r.) - obuv do horní tělocvičny s bílou podrážkou, jiné boty na venkovní cvičení. Pokud bude venku příznivé počasí, budeme chodit ven, takže oblečení na obě varianty. 

Žáci byli informováni o preventivních opatřeních v případě šířicí se infekční nemoci - příušnic

S blížícím se pololetím prosím o kontrolu a podpisy v žákovské knížce.

31. 1. - předávání výpisů pololetního vysvědčení

1. 2. - stužkování páťáků žáky 9. ročníku ( 6.vyučovací hodinu), žáci budou končit ve 12.45h.

2. 2. - pololetní prázdniny

Kontaktujte třídního učitele