I. třída

Třídní učitelka : Mgr. Jana Žáková

Rozvrh hodin   20 hodin 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
Pondělí    Čj M Čj Tv        
Úterý Čj M Pv Čj        
Středa Čj Prv Tv Hv        
Čtvrtek Čj M Aj Čj        
Pátek M Čj Vv Prv        

 

INFORMACE PRO RODIČE

Pořádáme společně úřadem městyse Školní a obecní ples. Sraz pro přípravu tomboly: pátek 26. 1. v 17 h v sokolovně.

Pro výzdobu sálu a zajištění občerstvení: pátek 26. 1. v 18 h v sokolovně.

Sraz před plesem: sobota 27. 1. v 18.30 h tamtéž.

Z důvodu zvýšeného výskytu infekčních onemocnění v regionu byly děti poučeny v oblasti preventivních opatření: dbejte na to, aby nosily čisté ručníky, kapesníky a dbaly více na hygienu.

Chválím Vaše děti za velmi dobře zvládnutý program na nedělní besídce i za pondělní bruslení. Někteří  přesto, že stáli na bruslích poprvé, nelenili a pomocí hrazdiček se pohybovali po ledové ploše jako doma. Všichni se a za dvě hodiny strávené na ledě v bruslení zdokonalili!

 

 

    

Kontaktujte učitele