ZÁŘÍ

 • zahájení školního roku 2017/2018
 • postupná adaptace nových dětí na prostředí MŠ
 • fotografování dětí na narozeninové tablo
 • třídní schůzka pro rodiče
 • týdenní projekt "Krůčky ke zdraví" - Včeličky
 • zahájení ročního projektu Děti čtou dětem - "Staré pověsti české" - čtení první: "O praotci Čechovi" - Včeličky
 • návštěva moštárny v Havlíčkově Borové
 • účast Včeliček na DISCGOLFOVÉM TURNAJI pořádaném základní školou

ŘÍJEN

 • hudební interaktivní program POHÁDKOPÍSNIČKOSTROJ (v ZŠ)
 • "Podzimní výtvarná dílnička" pro rodiče a děti - Včeličky
 • podzimní nocování předškoláků v MŠ
 • Děti čtou dětem - čtení druhé: "Libuše a Přemysl" - Včeličky
 • divadelní představení "Příběhy kočky Micky" - Divadélko U dvou sluncí v naší MŠ
 • kino Krucemburk
 • Babičko, dědečku, čti nám a vyprávěj

LISTOPAD

 • vystoupení skupiny historického šermu PERŠTEJNI v sokolovně - předškoláci
 • výlet do Dýňového světa na Statek u Pipků
 • uspávání broučků
 • animační program v Galerii výtvarného umění v Havl. Brodě - předškoláci
 • Od svatého Martina do Vánoc
 • program na zahájení Svatomartinského lampionového průvodu - předškoláci
 • Babičko, dědečku, čti nám a vyprávěj
 • Děti čtou dětem - čtení třetí: "Silák Bivoj" - Včeličky
 • kino Krucemburk

 PROSINEC

 • vystoupení dětí při ROZSVĚCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU
 • Barbory ve školce
 • mikulášská nadílka
 • pečení vánočního cukroví - Mravenci i Včeličky
 • zdobení vánočních stromků v Muzeu K. H. B. - Včeličky
 • kino Krucemburk
 • Děti čtou dětem - čtení čtvrté: "O Horymírovi" - Včeličky
 • Babičko, dědečku, čti nám a vyprávěj
 • prohlídka Výstavy betlémů v České Bělé
 • vánoční besídky - obě třídy

LEDEN

 • kino Krucemburk
 • Děti čtou dětem - čtení páté: "O králi Ječmínovi" - Včeličky
 • Babičko, dědečku, čti nám a vyprávěj
 • Maňáskové divadlo ŠTERNBERK
 • schůzka rodičů předškoláků s ukázkou práce s dětmi (příprava na zápis do ZŠ)

ÚNOR

 • kino Krucemburk
 • hudební pořad WOLFÍK
 • účast předškoláků na jedné vyučovací hodině v I.tř. ZŠ
 • žáci I.tř. ZŠ na návštěvě u předškoláků v MŠ
 • karneval
 • Děti čtou dětem - čtení šesté:"O Karlu IV."
 • Babičko, dědečku, čti náma vyprávěj