Deváťáci už mají svoje trička

1 | 2 >>

Beseda o zrakovém postižení

1 | 2 >>

Hrací koutky ve škole

1 | 2 | 3 | 4 >>

DĚTI ČTOU DĚTEM - Maková panenka a motýl Emanuel

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Den Země

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

1.třída v knihovně a na výstavě

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Beseda s A. Dudkem

1 | 2 | 3 | 4 >>

Čistá Vysočina

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Matematický Klokan 2016

1 | 2 | 3 | 4 >>

Záchranka i hasiči na naší škole

1 | 2 | 3 | 4 >>

Výlet za krásou bledulí

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Děti čtou dětem - Byla jednou koťata

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Den učitelů

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Bruslení

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Lyžování v Novém Městě

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Okresní kolo recitační soutěže

Velikonoční dílny

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Veselé zoubky 1. třída

1 | 2 >>

preventivní program SZÚ Jihlava

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Keramika

Nela Bartušková: 2. místo v okrskovém kole recitační soutěže

1 | 2 >>

Karneval 2016

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Děti čtou dětem - Hajný Robátko

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

..i stavebnice ROTO žáky baví

1 | 2 | 3 | 4 >>

záběry z tělocvičny a posilovny

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Stavíme s Merkurem

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Veršobraní 2016 - soutěž v přednesu - 1. stupeň

1 | 2 >>

Stolní tenis nás baví

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Velká cena ZŠ Lipnice v šachu

1 | 2 >>

Veršobraní 2016 - soutěž v přednesu - 2. stupeň

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Stužkování 9. třídy a pasování páťáků

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Zápis do 1. třídy

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Vánoční besídka

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Jazykový pobyt - Mnichov

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>